Ham界消息 (Ham news)

[ 44 主題 / 107 回復 ]

版主: *空缺中*

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  祝賀:上海<<550高地>>HAM友、車友 第6屆年會召開 BH4BRX 2013-1-14 6/31 xx9er 2013-1-16 23:51
  祝賀:上海<<550高地>>HAM 、車友 第6屆年會即將召開 BH4BRX 2012-12-28 1/15 xx9er 2012-12-28 21:48
  非加拿大公民的火腿朋友如要在加國使用火腿器材,要留意... BH4BRX 2012-12-26 1/11 xx9er 2012-12-28 13:58
  上海HAM ,BH4BRX 向大家問好 BH4BRX 2012-11-28 0/6 BH4BRX 2012-11-28 17:49
  2012年第三屆VHF QSO PARTY xx9lt 2012-2-25 0/17 xx9lt 2012-2-25 20:08
  尋jam友 XX9LQ 2012-2-23 0/24 XX9LQ 2012-2-23 22:28
  Diamond DXCC Challenge XX9LQ 2012-1-6 3/39 XX9LQ 2012-2-14 17:27
  久違了的 xx9...... cw通訊 XX9LQ 2011-11-30 6/80 XX9LQ 2012-1-3 12:43
  logger32 v3.35 繁體中文檔案已發佈官網 BX4BF 2011-11-22 0/23 BX4BF 2011-11-22 22:45
  BV100 XX9LQ 2011-3-28 5/87 xx9lt 2011-11-9 22:20
  2011-03-13直到2011-04-13 本地震业余无线电应急通信短波频率 xx9er 2011-3-15 0/31 xx9er 2011-3-15 14:58
  無線電頻率費用 xx9iu 2011-1-3 6/73 溫帶氣旋 2011-1-16 19:39
  師公原來走左.... xx9er 2010-11-9 4/88 xx9iw 2010-12-11 19:26
  2010樂善行慈善活動招募無線電支援義務工作人員!  ...2 xx9er 2010-10-10 10/150 xx9er 2010-11-1 21:47
  2006-11-18日廣州火腿聚會 xx9er 2009-11-22 3/62 Adelaide 2010-10-6 00:31
  7月24日 IOTA海岛通联比赛召集 xx9eh 2010-7-20 1/20 levb1126 2010-10-5 00:59
  舊照 xx9iu 2010-7-27 2/68 xx9sc 2010-7-28 22:23
  昔日.......................... xx9iu 2010-7-26 1/39 xx9er 2010-7-26 20:51
  DXCC稀有程度排名(XX9在第70位) xx9lt 2010-1-18 9/132 企鵝 2010-7-26 13:40
  2010年珠海市科技活动月 业余无线电大型活动 xx9eh 2010-7-20 0/9 xx9eh 2010-7-20 22:20